Om HM Group

Vår styrke er allsidighet, kompetanse og tett oppfølging. Med ti års erfaring og ekspertise innenfor tjenesteområdene våre, arbeider vi for store aktører.

Kjerneverdiene til HM Group er ansvarlighet og profesjonalitet, og vi arbeider etter ISO9001 på HMS og KS

Kjerneverdiene skal gjennomsyre alt vi gjør, og alle våre ansatte har disse i bakhodet ute på oppdrag.

Vi har en kultur for å ta fullt eierskap på våre oppdrag, og kundene skal føle at de trygt kan overlate jobben til oss. Styrken vår ligger i allsidighet og erfaring på flere fagretninger. Derfor kan vi også ta komplette jobber for kunde fra A til Å. Som leverandør er vi opptatt av å levere personell med rett kompetanse og erfaring til oppdragene vi får. Trygghet for kundene er viktig.

Det er nok disse fokusene og styrkene som gjør at selskaper som Otera Infra og Otera Traftec, GOT Technology, National Oilwell Varco, Aker Solutions, MHWirth, Schlumberger og MacGregor har valgt oss som tjenesteleverandør.

HMS i fokus

Vi har et strukturert og sikkert HMS- og kvalitetssikringssystem, som er i henhold til ISO 9001.

Dette sikrer og trygger de ansattes arbeidsdag og hverdag, og hjelper dem i vurderingen av flere situasjoner. Vi arbeider etter nullvisjonsfilosofien.

Nullvisjonen

0
Ulykker
0
Skader
0
Dødsfall

Hva ønsker vi for våre ansatte?

Vi vil gi våre ansatte en spennende og utfordrende arbeidsplass, hvor de kan vokse og utvikle seg.

De skal være en del av et trygt og sunt arbeidsmiljø, der det tas nødvendige forhåndsregler slik at ikke yrkesskader eller yrkesbetinget sykdom inntreffer.

Ved arbeidsoperasjoner skal alle som jobber hos HM Group ha tilgang til egnet og godkjent verneutstyr. Vi skal sammen søke og skape et arbeidsmiljø som er ihht. til lover og avtaler.

Ytre miljø

Vårt hensyn og bevissthet rundt miljøet er svært viktig for HM Group, og vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljøet. Det lykkes vi med ved å kontinuerlig følge gjeldene lover, forskrifter og vedtekter med hensyn til støy, forurensing og håndtering av farlige stoffer.